Is 5 mei 2015 een verplichte vrije dag?

                           

Is 5 mei 2015 een verplichte vrije dag?

                                                                                 

                   

           

Dit jaar wordt Bevrijdingsdag (5 mei) zowel in de NBBU-cao voor uitzendkrachten als in de NBBU-cao voor vaste medewerkers als algemeen erkende feestdag aangemerkt. Concreet houdt dit het volgende in voor de uitzendkrachten en vaste medewerkers:

NBBU-cao voor uitzendkrachten

  • Uitzendovereenkomst met uitzendbeding: Is de inlener op 5 mei 2015 gesloten, dan zal deze dag uit de feestdagenreservering betaald moeten worden. Hetzelfde geldt voor een uitzendkracht die niet werkt op een erkende feestdag terwijl de inlener wel geopend is. Wanneer er te weinig is gereserveerd voor feestdagen, dan heeft de uitzendkracht recht op hetgeen reeds gereserveerd is en voor het overige gedeelte op onbetaald verlof.
  • Uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd met loondoorbetaling: Is de inlener op 5 mei 2015 gesloten, dan zal deze feestdag moeten worden doorbetaald alsof er op die dag het normale of het gemiddelde aantal uren gewerkt is.

Is de inlener op een erkende feestdag geopend en worden door de uitzendkracht tijdens een feestdag daadwerkelijk werkzaamheden verricht én geldt bij de inlener voor het werken op feestdagen een eventuele toeslag, dan heeft de uitzendkracht met inachtneming van het loonverhoudingsvoorschrift hier tevens recht op. Zie ook artikel 22 lid 2 van de NBBU-cao voor uitzendkrachten.  

Wanneer de uitzendonderneming is afgeweken van de reserveringssystematiek, dan is de uitzendonderneming verplicht om telkens wanneer er tijdens de duur van de uitzendovereenkomst een feestdag is, deze uit te betalen alsof er op die dag het normale of gemiddelde aantal uren gewerkt is.

NBBU-cao voor vaste medewerkers

  • Voor de werknemers met een overeenkomst voor bepaalde tijd en voor de werknemers met een overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt bij het niet werken op een feestdag omdat de werkgever dicht is, dat het loon doorbetaald moet worden. Wanneer er wél wordt gewerkt op een feestdag dan geldt er een toeslag van 100% van het uurloon, die in vrije tijd of in geld kan worden gecompenseerd.