Krapte arbeidsmarkt vraagt meer van intercedenten

 

Krapte arbeidsmarkt vraagt meer van intercedenten


Plezierig uitzendklimaat
'Ons vak is zo veel leuker geworden, zo veel uitdagender en dynamischer.' Slagman houdt van de arbeidsmarkt waarin de vraag van klanten toeneemt terwijl het aanbod van kandidaten in veel sectoren al merkbaar terugloopt. 'Vorig jaar waren vacatures en kandidaten in evenwicht. Dat noemen ze een plezierig uitzendklimaat. Dat duurt maar heel even en levert mooi werk op, maar met een beetje meer krapte wordt de meerwaarde van het echte uitzendvak zichtbaar.'

Meer intercedenten
Voor de flexmarkt is krapte goed nieuws. Vooral gefocuste bemiddelaars, zo leert de geschiedenis van eerdere krapteperioden, floreren dan. Hun spel werkt anders dan in tijden van een tekort aan vacatures. Met weinig kandidaten voor veel vacatures kan het bemiddelen minder soepel verlopen. Intercedenten zijn vaak de eerste vacatures in een herstelperiode.

Die intercedent moet in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt nog harder haar/zijn best doen. '(...) De kandidaat is kritischer en staat ineens niet meer klaar in de spreekwoordelijke kaartenbak van de intercedent. Intercedenten moeten meer energie aan klant én kandidaat geven. De kandidaat moet vaker overtuigd worden van een functie, de klant moet geholpen worden in te zien dat de perfecte kandidaat niet altijd meer bestaat.'

Het managen van de verwachtingen is belangrijker geworden bij het bemiddelingsspel en voor Start People is de consequentie dat het trainen van vestigingsmedewerkers cruciaal is. Slagman: 'Het gaat voor intercedenten om de vragen: wat kun je ondernemen om de meest schaarse kandidaten toch te vinden? Wat maakt een vacature passend? En hoe ga ik om met de verwachtingen van mijn klant?'