NBBU ‘gematigd positief’ over overgangsregeling transitievergoeding

NBBU ‘gematigd positief’ over overgangsregeling transitievergoeding

De NBBU is gematigd positief over de overgangsregeling voor de transitievergoeding die minister Asscher (SZW) vandaag aan de Tweede Kamer bekend heeft gemaakt.

 

De overgangsregeling biedt in elk geval meer rechtszekerheid en dus meer duidelijkheid voor werkgevers. Met deze duidelijkheid haalt de regeling de grootste onzekerheid uit het oorspronkelijke plan', zo stelt de brancheorganisatie voor Flexondernemers.

Afgelopen week konden werkgevers en vakbonden niet tot een gezamenlijke oplossing komen voor de transitievergoeding en lag het initiatief bij de minister. De NBBU ziet de voorgestelde overgangsregeling van de minister als een compromis. 'Dit is een redelijke route om de werking van de transitievergoeding te verzachten', aldus de brancheorganisatie. 'Toch zal onze achterban nog wel veelvuldig met de vergoeding te maken krijgen. Het blijft voor ons wrang dat bij uitstek uitzendondernemingen die er juist belang bij hebben mensen te plaatsen, zelf te maken krijgen met de transitievergoeding.'

Verzachte vergoeding

Werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn, hebben vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding als hun contract eindigt op initiatief van de werkgever. Door de overgangsregeling telt alleen nog het arbeidsverleden vanaf 1 juli 2012 – met de onderbrekingstermijn van korter dan zes maanden – mee voor de transitievergoeding. In de periode van vóór 1 juli 2012 geldt een onderbrekingstermijn van drie maanden. In het oorspronkelijke plan was er sprake van een onderbrekingstermijn van zes maanden over het gehele arbeidsverleden, ongeacht hoe lang dit zou teruggaan in de tijd.

Duidelijkheid transitievergoeding

De NBBU is verder erg tevreden dat de minister een formulering in de wet heeft verduidelijkt. In de oorspronkelijke tekst stond dat de transitievergoeding betaald moet worden als de werkgever de werknemer niet 'aansluitend' een contract zou aanbieden. Het woord aansluitend is nu nader gedefinieerd: de transitievergoeding hoeft niet direct betaald te worden als de werkgever de werknemer de garantie biedt dat hij of zij binnen zes maanden weer aan de slag kan. Hierdoor sluit de bepaling nu meer aan op de praktijk in de uitzendbranche.

Voor vragen kunt u mij bellen op 0255-513612

Henk Brandjes 
Directeur