Verandering regelgeving BSN

Verandering regelgeving BSN

Graag stellen wij u op de hoogte van een wijziging in de regelgeving omtrent het verstrekken van de BSN aan de inlener. Vanaf 1 januari 2017 mogen uitzendbureau en onderaannemer het burgerservicenummer (BSN) van de bij de inlener tewerkgestelde uitzendkracht en werknemer direct aan de inlener verstrekken. 

BSN uitzendkracht mag worden verstrekt aan inlener
De Nederlandse Bond Van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), onze brancheorganisatie, vermeld in haar nieuwsbrief dat per 1 januari 2017 de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN is gewijzigd. Uitzendbureau en onderaannemer mogen het BSN van de bij de inlener tewerkgestelde uitzendkracht en werknemer direct aan de inlener verstrekken. Het administreren van het BSN van uitzendkrachten is voor inleners en aannemers een van de voorwaarden voor vrijwaring of beperking van de inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid. De inlener of aannemer hoeft hierdoor niet meer zelf het BSN op te vragen bij de werknemer.

Tot 1 januari 2017 mocht de uitzendonderneming niet het BSN van de werknemer aan de inlener verstrekken, en was dit in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De NBBU is verheugd over deze wijziging omdat hiermee de regelgeving veel beter op de praktijk aansluit.

Geen kopie paspoort
Alleen het BSN van de uitzendkracht mag aan de inlener worden verstrekt en geen kopie van het paspoort van de werknemer. De inlener is nog steeds zelf verplicht om de identiteit van de werknemer vast te stellen en alle relevante gegevens in zijn administratie op te nemen. De inlener mag nog steeds geen kopie van het paspoort van de werknemer in zijn administratie opnemen. De uitzendonderneming mag dus nog steeds geen kopie van het identiteitsbewijs aan de inlener verstrekken, tenzij de werknemer een vreemdeling is in de zin van de Wet Arbeid Vreemdelingen.